För att spela musik på lektionerna behövs tillstånd från en musikorganisation.