Du behöver inget tillstånd för att få spela någon annans musik på gatan eller i parken.