Skolans filmklubb ordnar filmvisningar på eftermiddagarna. Det behövs inget tillstånd för att visa filmerna eftersom det bara är skolans klubb som ordnar visningarna.