Tre 18-åriga elever gör ett konstverk tillsammans på bildlektionen. Skolan vill publicera arbetet i sin tidning.