Man får fritt sprida skämtbilder i sociala media av sina vänner.