Översättaren får en egen upphovsrätt till sin översättning.