15/15-regeln i skolkopieringsavtalet innebär att lärare får fotokopiera eller skanna 15 % dock högst 15 sidor ur en och samma bok per elev och kalenderhalvår för undervisningen.