MYSTERIET I MUSEET
Klasserna 4-6

Instruktioner till läraren

Spelet Mysteriet på museet spelas som QR-kodorientering. Skriv ut varje QR-kod på separata papper och placera dem någonstans inomhus eller utomhus där eleven lätt kan skanna dem. Uppgifterna görs i nummerordning. Om flera grupper eller elever spelar spelet samtidigt, kan du skriva ut flera uppsättningar av uppgiftslapparna så att flera grupper eller elever samtidigt kan utföra samma uppgift.

Spelet Mysteriet på museet passar bra som ett avslutande slut eller som början på en lektion. Det tar ungefär 30-45 minuter att utföra uppgiften. Efter att man har utfört uppgiften är det bra att diskutera frågorna och lösningarna med eleverna.

Börja med att läsa inledningsberättelsen tillsammans eller självständigt. Efter det löser eleverna upphovsrättsfrågorna bakom QR-koderna. Uppgifterna får eleven fram i sin mobila enhet med hjälp av QR-koderna på lapparna. För att kunna läsa QR-koder behöver man en smarttelefon eller surfpekplatta med en app som kan läsa QR-koder och en internetuppkoppling. Man kan ladda ner en QR-kodläsare på den mobila enheten i appbutiken. Apparna är vanligtvis gratis. Man läser QR-koden genom att peka med smarttelefonens eller surfplattans kamera mot QR-koden. Koden öppnar uppgiften på enhetensapparatens skärm.

För varje rätt svar på uppgifterna får eleven en bokstavskod. Bokstavskoden skriver eleven på en svarsblankett i nummerordning (den första bokstavskoden i första rutan, den andra koden i andra rutan osv.). När man har klarat av alla 10 uppgifter, matar man in lösningskoden i mysterielådan och mysteriet blir löst. Mysteriet har tre olika lösningar beroende på svaren. Man kan mata in lösningskoden genom att klicka på mysterielådan, som finns i klasserna 4-6 i Upphovsrättsskolan eller direkt med den elfte QR-koden. Bakom den tolfte QR-koden finns det extra uppgifter för de snabbaste eleverna.

Spelet Mysteriet på museet kan bara spelas med en mobil enhet och en QR-kodläsare.

Lycka till med det spännande mysteriet!