Multimediaverk

Multimedia teos on useiden eri aineistojen kuten kuvien, äänen, tekstien ja liikkuvan kuvan yhdistelmä.