Spridning

Teoskappaleita voidaan levittää myymällä, lainaamalla ja vuokraamalla. Kirjojen ja taideteosten myynti, kirjojen lainaaminen ja elokuvien vuokraaminen on teoksen levittämistä. Levittäminen on yksi tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuluva yksinoikeus.