Offentliggörande

Julkistamisella tarkoitetaan sitä, että teos on luvallisesti saatettu yleisön saataville.