Creative commons-licens

Creative Commons är ett amerikanskt maskinläsbart licenssystem som en upphovsperson kan använda för att tillåta användning av sitt verk på vissa villkor. Upphovspersonen anger med CC-licensmärkningar hur verket får användas.

Categories: Okategoriserade