Inskränkning

En bestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter användning av ett verk utan upphovspersonens tillstånd i vissa situationer. Bestämmelsen är en inskränkning i upphovspersonens ensamrätt till sitt verk.