Upphovsrättsskolan är en sajt från Patent- och registreringsverket med syfte att höja kunskapen om upphovsrätt. Skolan kommer att innehålla en mängd spel och övningar om upphovsrätt. Den är riktad till elever och lärare på grundskola.

Upphovsrättsskolan planeras lanseras i mars 2019. Håll utkik på www.prv.se efter mer information!