MINNESLISTA FÖR FILMPROJEKT

när en video publiceras på nätet

 1. FILMA OCH FOTOGRAFERA 

  Du får filma och fotografera på allmänna platser och även på andra privata platser, om inte platsens ägare har förbjudit det. Du får inte filma eller fotografera på ett sätt som kan störa andra.

  Om du filmar eller fotograferar människor är det bra om du frågar om det är okej att filma/fotografera dem och publicera bildmaterialet.

 1. ATT LÄGGA TILL MUSIK 

  För att lägga till musik i en video behöver du tillstånd från rättighetshavarna till musiken. Tillstånd kan du få från Stim, Sami och Ifpi.

  Du kan också göra musiken själv eller använda musik som som ligger med tillstånd på nätet och där upphovspersonerna har tillåtit användning genom en CC-licens eller annan licens. Läs noga igenom användningsvillkoren.

 1. ANVÄNDNING AV BILDER I EN VIDEO 

  I en video kan du använda:

  a) Bilder som du tagit eller gjort själv

  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  Med upphovspersonens tillstånd

  Du kan be upphovspersonen om tillstånd att få använda bilderna.

  Med CC-licens

  Licenssymbolen berättar vad du får göra. CC-licenssymbolerna och upphovspersonens namn ska nämnas bredvid bilden.

  Upphovsrättsfria bilder

  Bilder där skyddstiden inte längre gäller får användas fritt.

 1. ANVÄNDNING AV RÖRLIGA BILDER I SITT EGET ARBETE

  Du behöver tillstånd för att använda en video eller en del av den i ditt eget arbete. Du kan be upphovspersonen eller rättighetshavaren (t.ex. en producent) om tillstånd eller så kan upphovspersonen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Läs noga igenom användningsvillkoren.

Kom ihåg att nämna upphovspersonerna till videon och upphovspersonerna till de videoklipp, bilder och musik som du använder.

Om du inte tänker publicera en video som du har gjort i skolan på nätet eller visa den offentligt får du använda bild- och textmaterial enligt 15/15-regeln eller motsvarande 15 A4-sidor från nätet i skolprojekt med stöd av skolans skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Skolkopieringsavtalet gäller däremot inte videoklipp eller rörliga bilder.

Vissa kommuner har skaffat licens för att använda musik i videofilmer på de kommunala skolorna från Stim, Sami och Ifpi. Kolla med Stim, Sami och Ifpi om din skola har en sådan licens.