MINNESLISTA FÖR BLOGGARE

 1. ANVÄNDNING AV INNEHÅLL SOM ANDRA GJORT

  Om du vill använda innehåll, exempelvis tidningstexter, videoklipp eller bilder, som andra har gjort din blogg behöver du upphovspersonens eller rättighetshavarens tillstånd. Om bloggen bara ligger på skolans interna nätverk kan du kopiera texter, bilder och noter med stöd av skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access.

  Upphovspersonen kan ha tillåtit att bilden eller verket får redigeras genom en CC-licens. Licenssymbolerna berättar hur verket får användas. CC-licenssymbolerna och upphovspersonens namn ska nämnas bredvid bilden.

  Du får ta direkta citat ur offentliggjorda verk. Citat markeras med citattecken och en källhänvisning.

  Du får länka direkt till material som ligger på en öppen webbsida med tillstånd. För att använda material på en annan webbplats än där du hittade den behövs vanligtvis tillstånd från upphovspersonen eller rättighetshavaren.

 1. ANVÄNDNING AV BILDER 

  I din blogg kan du använda:

  a) Bilder som du tagit eller gjort själv

  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  Med skolkopieringsavtalet

  Du får använda bilder i din bloggtext med stöd av skolans skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access, men då får din blogg inte läggas upp i sociala medier eller öppet på nätet. Gäller bara för skolans interna nätverk där skolans elever, personal och föräldrar kan komma in.

  Med upphovspersonens tillstånd

  Du kan be upphovspersonen om tillstånd att få använda bilderna.

  Med CC-licens

  Licenssymbolen berättar vad du får göra. CC-licenssymbolerna och upphovspersonens namn ska nämnas bredvid bilden.

  Upphovsrättsfria bilder

  Bilder där skyddstiden inte längre gäller får användas fritt.

  Ibland är det tillåtet att använda bilder av konstverk utan att tillstånd behövs

  I bedömande texter och artiklar om aktuella händelser får du använda bilder av konstverk som hänger ihop med texten utan att tillstånd från upphovspersonen behövs. Det kan handla om en recension av en konstutställning, en nyhetsartikel om en konstutställning som har just har öppnats eller ett nytt konstverk som visas.
  Du får fotografera konstverk på allmänna platser och publicera bilderna i tryckt form, men inte i digital form. Därför behövs tillstånd att publicera bilderna på din blogg.

 1. NÄMN UPPHOVSPERSONENS NAMN 

  När du publicerar andras verk, exempelvis bilder, texter eller videor, måste du nämna upphovspersonens namn.

 1. BEARBETNING AV VERK 

  Om du vill bearbeta en bild, exempelvis behandla en bild, behöver du upphovspersonens tillstånd.

  Upphovspersonen kan ha tillåtit att bilden eller verket bearbetas genom en CC-licens. Licenssymbolerna berättar om bearbetning är tillåten. CC-licenssymbolerna och upphovspersonens namn ska nämnas bredvid bilden.

  Skolkopieringsavtalet ger inte rätt att bearbeta eller redigera texter och bilder.

 1. ANNAT ATT TÄNKA PÅ 

  Att dela en egen text i sociala medier

  Du får dela en länk på din blogg i sociala medier.

  Tänk på att du bara får publicera andras fotografier, videor eller texter i sociala medier, om du har tillstånd. När du använder sociala medier godkänner du att andra kan få använda det material som du har laddat upp. Det är därför du själv måste ha fått tillstånd att låta någon annan få användningsrätt. Annars ska du inte ladda upp dessa fotografier, videoklipp eller texter på ditt konto.

  Publicering av en bild eller video av en person

  Kolla alltid om det är okej att fotografera och filma de personer som syns på bilderna eller i videoklippen och att få publicera bilderna.

  Innan du laddar upp, fundera på hur det skulle kännas om någon laddade upp en likadan bild eller video på dig.