MINNESLISTA FÖR ANIMATIONSPROJEKT

när animationen ska publiceras på nätet

 1. För att bearbeta verk krävs tillstånd

  Animation innebär bearbetning av ett verk. För att bearbeta ett verk krävs upphovspersonens tillstånd.

 1. Användning av bilder

  Du kan använda

  a) Bilder som du tagit eller gjort själv

  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra  

  Med upphovspersonens tillstånd

  Du kan be upphovspersonen om tillstånd att få använda bilderna.

  Med CC-licens

  Licenssymbolen berättar vad du får göra. CC-licenssymbolerna och upphovspersonens namn ska nämnas bredvid bilden.

  c) Upphovsrättsfria bilder

  Bilder där skyddstiden inte längre gäller får användas fritt.

 1. Användning av musik

  För att lägga till musik i en animation behöver man tillstånd från rättighetshavarna till musiken. Tillstånd kan skaffas från Stim, Sami och Ifpi.

  Du kan också göra musiken själv eller använda musik som ligger på nätet med tillstånd genom en CC-licens eller annan licens. Läs noga igenom användningsvillkoren.

 1. Användning av ljudeffekter

  Enskilda ljudeffekter har inget skydd, men används de i en helhet kan den ha upphovsrättsskydd.

  Du kan använda ljudeffekter som du gjort själv eller sådana som du hittat på nätet och har tillåtelse att använda. Läs noga igenom användningsvillkoren.

 1. Användning av rörliga bilder i ett eget arbete

  Du behöver tillstånd för att använda en video eller en del av den i ditt arbete. Du kan be upphovspersonen eller rättighetshavaren (t.ex. en producent) om tillstånd eller så kan upphovspersonen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Läs noga igenom användningsvillkoren.

 1. Kom ihåg upphovspersonens ideella rätt

  Du får inte bearbeta en annan persons verk på ett sätt som kränker upphovspersonen eller verket.

  Du får inte dela eller publicera kränkande bilder av någon. Fundera på hur det skulle kännas om en likadan animerad bild av dig publicerades.

Kom ihåg att nämna upphovspersonerna till animationen och upphovspersonerna till de videoklipp, de bilder och den musik som du har använt.

Om du inte tänker publicera en video som du gjort i skolan på nätet eller visa den offentligt får du använda bild- och textmaterial enligt 15/15-regeln eller motsvarande 15 A4-sidor från nätet i ditt skolprojekt med stöd av skolans skolkopieringsavtal med organisationen Bonus Copyright Access. Skolkopieringsavtalet gäller däremot inte videoklipp eller rörliga bilder.

Vissa kommuner har skaffat licens för att använda musik i videofilmer på de kommunala skolorna med Stim, Sami och Ifpi. Kolla med Stim, Sami och Ifpi om din skola har en sådan licens.