Eget arbete, egna rättigheter

Var och en har upphovsrätt över sitt eget arbete. Upphovsrätten uppstår automatiskt omedelbart när arbetet är färdigt, t.ex. när projektarbetet är färdigt.
Upphovsmannen bestämmer hur hans eller hennes verk får användas.

icon_pdf

ladda minneslistan