OM UPPHOVSRÄTT

https://www.prv.se/sv/upphovsratt/

På PRV.se hittar du en hel del information om upphovsrätt. Allt från filmer om upphovsrätt, aktuella upphovsrättsfrågor och vad som gäller vid intrång i upphovsrätt. 

https://www.prv.se/sv/mer-tjanster/prv-skolan-online/steg-4-upphovsratt/

Här hittar du PRV Skolan om upphovsrätt som är en film om vad upphovsrätt är och hur upphovsrätten fungerar. 

https://www.streamalagligt.se/na/

Streamalagligt.se är PRV:s portal till lagliga streamingtjänster inom musik, film, tv, e-böcker, datorspel och olika sportevenemang. Streamalagligt.se fylls löpande på med ännu fler lagliga streamingstjänster, både betaltjänster och gratistjänster.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/

På Skolverket hittar du ett stödmaterial om användning av olika typer av upphovsrättsligt skyddade verk i undervisningen. Ange sökord ”upphovsrätt”.

https://statensmedierad.se/larommedier/mikformigdigitalutbildning.1871.html#/mik/upphovsratt.2968.html

På Statens Medieråd hittar du både skriftligt material om upphovsrätt och olika poddavsnitt med rättsfall som handlar om upphovsrätt. (Scrolla ner i texten.)

Här hittar du länk till upphovsrättslagen

UPPHOVSRÄTTSORGANISATIONER I SVERIGE

www.sami.se

Sami, Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation, ger tillstånd för användning, inspelning och offentligt framförande av inspelad musik där artister, sångare och musiker förekommer. Sami är en av de musikorganisationer som står bakom MiM-licensen (Musik i Media) för skolan. Med en MiM-licens har skolan ett tillstånd som täcker alla rättigheter som Stim/NCB och Ifpi/Sami representerar vad gäller intern kopiering och streaming på skolan. Det betyder att lärare och elever får använda kommersiellt utgiven musik i ljud- och bildproduktion, på skolans webbplats och möjlighet att lagra den digitalt på skolans datorer.

Här hittar du information om skolornas licensavtal för musik (MiM).

www.bonuscopyright.se 

Bonus Copyright Access – Gemensam upphovsrättsorganisation för organisationer som företräder upphovspersoner, förläggare och utgivare. Samordnar licensieringen av upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter inom undervisning (skolkopieringsavtalet). Bonus Copyright Access ger även tillstånd till kopiering av skyddat material för intern information inom företag, myndigheter och andra organisationer.  

Här hittar du information om grundskolornas skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

www.bildupphovsratt.se 

Bildupphovsrätt i Sverige – En upphovsrättsorganisation för bildupphovspersoner på det visuella området, exempelvis konstnärer, fotografer, illustratörer m fl. Bildupphovsrätt bevakar olika bildupphovspersoners rättigheter och ger tillstånd för användning av bildkonstverk i olika sammanhang.

www.alis.org  

Alis, Administration av Litterära Rättigheter i Sverige – En upphovsrättsorganisation för författare, översättare, journalister, manusförfattare och läromedelsförfattare. ALIS ger tillstånd för olika typer av användningar av litterära verk och andra textverk.

www.stim.se 

Stim, Svenska Tonsättare Internationella Musikbyrå – Bevakar tonsättares, textförfattares, arrangörers och musikförläggares intressen och ger tillstånd för offentligt framförande av musik och inspelning av musik (genom ncb). Stim är en av de musikorganisationer som står bakom MiM-licensen (Musik i Media) för skolan. Med en MiM-licens har skolan ett tillstånd som täcker alla rättigheter som Stim/NCB och Ifpi/Sami representerar vad gäller intern kopiering och streaming på skolan. Det betyder att lärare och elever får använda kommersiellt utgiven musik i ljud- och bildproduktion, på skolans webbplats och möjlighet att lagra den digitalt på skolans datorer.

Här hittar du information om skolornas licensavtal för musik (MiM).

www.copyswede.se 

Copyswede – Gemensam upphovsrättsorganisation för musik, text och bild. Ger tillstånd till vidareanvändning av tv- och radioprogram i olika medier. Copyswede har även hand om det svenska systemet för privatkopieringsersättning. Copyswede har tecknat avtal med Utbildningsradion (UR) om villkoren för skolornas nyttjande av program från UR och UR Skola och erbjuder även ett skolbandningsavtal som gör innehåll från SVT, SR och TV4 tillgängligt för användning i undervisningen. Arbete pågår för att kunna erbjuda en mer modern licens för användning av tv-och radioprogram i skolan.

www.ifpi.se 

Ifpi, Internationella Fonogramproducenternas Intresseförening – Ifpi Sverige företräder skivbolagen både i Sverige och i övriga världen genom att ge tillstånd för användning av inspelad musik och bevakar skivbolagens övriga rättigheter. Ifpi är en av de musikorganisationer som står bakom MiM-licensen (Musik i Media) för skolan. Med en MiM-licens har skolan ett tillstånd som täcker alla rättigheter som Stim/NCB och Ifpi/Sami representerar vad gäller intern kopiering och streaming på skolan. Det betyder att lärare och elever får använda kommersiellt utgiven musik i ljud- och bildproduktion, på skolans webbplats och möjlighet att lagra den digitalt på skolans datorer.

Här hittar du information om skolornas licensavtal för musik (MiM).