UPPHOVSRÄTT, INTERNET OCH SOCIALA MEDIER

Innan du publicerar fotografierna eller filmen, Tänk efter om du skulle vilja att en motsvarande bild eller film på dig skulle få publiceras eller om du skulle våga visa bilden eller filmen för dina föräldrar och mor- eller farföräldrar.

Be om samtycke från de personer som syns på fotografierna/filmen innan du publicerar dem.