MINNESLISTA FÖR VIDEOPROJEKT

 1. FILMNING

  Du får vanligtvis filma på allmänna platser. Det gäller även på privat område om inte markägaren har förbjudit det. Du får inte filma på ett sätt som stör andra.

  Kolla i förväg om det är okej att filma andra människor.

 2. ATT LÄGGA TILL MUSIK 

  I en video som gjorts för eget privat bruk kan du lägga till musik. Om du vill dela videon du gjort på nätet, behöver du tillstånd. Tillstånd kan du få av Stim, Sami och Ifpi.

  Du kan själv göra musiken eller använda sådan musik på nätet som är tillåtet med CC-licens eller annan licens. Kolla licensvillkoren noga.

 3. ATT LÄGGA TILL BILDER I EN VIDEO ELLER ANIMATION 

  Du kan använda:

  A) Bilder som du själv tagit

  B) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  Med upphovspersonens tillstånd

  Du kan själv be upphovspersonen eller rättighetshavaren om tillstånd.

  Med skolans skolkopieringsavtal

  Får du kopiera bilder från nätet eller skanna bilder från böcker, tidningar eller andra publikationer, om du inte lägger ut videoklippet på nätet. Kom ihåg att
  nämna upphovspersonen i ditt arbete.

  Med CC-licens

  Licenssymbolen berättar vad du får göra. CC-licensen och upphovspersonens namn ska nämnas i samband med bilden. Kolla licensvillkoren noga.

  Verk där skyddstiden har gått ut får användas fritt.

 4. ATT LÄGGA TILL RÖRLIGA BILDER SOM EN DEL AV SITT EGET ARBETE 

  För att använda en video eller en del av den i sitt eget arbete behöver du tillstånd från upphovspersonerna eller rättighetshavarna. Upphovspersonen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Kolla licensvillkoren noga.

 5. PUBLICERING AV EN VIDEO  

  Om du lägger ut en video på nätet, se till att du har publiceringsrätt för alla verk du använder, som bilder och musik. Kolla i förväg med de personer som syns i videon
  om det är okej.

Kom ihåg att nämna namnen på bildernas och musikens upphovspersoner i din video.