MINNESLISTA FÖR PROJEKTARBETEN

 1. DU FÅR FRITT ANVÄNDA INFORMATION OCH IDÉER 

  Du kan samla in information från olika källor och återberätta den med dina egna ord. Kom ihåg källhänvisningarna!

 1. FÖR ATT ANVÄNDA ANDRAS BILDER OCH TEXTER KRÄVS TILLSTÅND.

  Användningen ska vara tillåten. Tillstånd kan du få på flera olika sätt.

  Citat

  När du använder en annan persons text ord för ord är det fråga om citat. Citat märks ut med citattecken och en källhänvisning. Citat gäller inte fotografier och konstverk.

  Med upphovspersonens tillstånd

  Du kan be upphovspersonen eller rättighetshavaren om tillstånd att få använda bilder och texter.

  Med skolans skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access

  Du får kopiera och skanna bilder och text ur böcker eller kopiera från nätet till projektarbete i skolan. Du får enbart dela materialet i undervisningsgrupp inom skolan. Kom ihåg att nämna upphovspersonen och källan i ditt arbete.

  Med CC-licens

  Kolla licenssymbolen vad du får göra. CC-licenssymbolerna och upphovspersonens namn ska nämnas vid bilden.

  Verk där skyddstiden har gått ut får användas fritt.

 1. FOTOGRAFERA OCH FILMA

  Fråga alltid i förväg om det är okej att publicera och använda bilder av personer som syns på bilden eller filmen.

 1. ANVÄNDNING AV MUSIK BEHÖVER TILLSTÅND

  Du kan skaffa tillstånd från Stim, Sami eller Ifpi (MiM-licens) eller söka efter sådan musik på nätet som är tillåten med CC-licens eller med annan licens. Kolla licensvillkoren noga.

 1. VIDEOKLIPP SOM EN DEL AV ETT EGET ARBETE.

  Det behövs vanligtvis tillstånd från upphovspersonerna eller rättighetshavarna för att lägga till ett videoklipp eller en del av en video i sitt eget arbete. Du kan få tillstånd från upphovspersonen eller rättighetshavaren. Användningen kan också vara tillåten med CC-licens.

  Du får länka direkt till en webbvideo som ligger på nätet med tillstånd.

  Kom ihåg att du behöver tillstånd för att visa videon i klassrummet!

 1. KÄLLHÄNVISNING

  Kom ihåg att nämna alla källor och upphovspersoners namn i ditt projektarbete.

 1. PUBLICERING AV ETT PROJEKTARBETE PÅ NÄTET

  Om du vill publicera ditt projektarbete på nätet, se till att du har de tillstånd som behövs för att även få publicera andras verk (bilder, musik och videoklipp).