Källhänvisning

Hänvisning till en bok

Bokens upphovsperson/-personer. Publikationsår. Bokens namn. Förläggare.

Fell, Johann. 2015. 50 sätt att rädda Östersjön. Max Ström.

Hänvisning till en tidning

Författare. År. Artikelns namn. Tidningens namn. Utgivningsdatum eller tidningens nummer, sidor.

Gunther, Maria. 2016. En platt jord och andra konspirationsteorier. Dagens Nyheter Weekend. 7.2.2016, 20-21.

Egan, Timothy & Egan, Casey. 2016. Can the Selfie Generation Unplug and Get Into Parks?. National Geographic. October 2016.

Hänvisning till en artikel ur webbtidning

Författare. Artikelns namn. Tidningens namn [typ av media]. Tidningens nummer eller utgivningsdatum [tidpunkt för hänvisning]. Tillgänglig: Internetadress.

Modig, Lennart. Bengtskär stod emot två världskrig. Dagens Nyheter [webbartikel]. 8/2014 eller 21.8.2014 [hänvisad 8.2.2016]. Tillgänglig: http://www.dn.se/kultur-noje/bengtskar-stod-emot-tva-varldskrig/.

Digitalt datamaterial

Informationsägare. Titel. Datum då sidan lästs. Tillgänglig: Webbadressen.

Unga Fakta (Sune Nilsson). Vikingar. Läst 8.2.2016. Tillgänglig: www.ungafakta.se/vikingar.

Hänvisning till en bild

1. Bild från en bok eller tidning

Upphovsperson namn.

Foto: Svensson, Bengt

Bild: Lund, Irmelin.

2. Bild från internet

Bilddatabas / Upphovsperson. Bildens namn. Datum då sidan lästs. Webbadress.

Bild: Helsingfors Stadsmuseum / Signe Brander. Handeln i Salutorget. Läst 4.7.2016. https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:000000bl.

3. Hänvisning till en bild från internet med CC-licens

Upphovsperson. CC-licens. Länk till webbaddressen för originalfotografi. Datum då sidan lästes.

Bild: Helsingfors Stadsmuseum / Signe Brander. CC BY 4.0. https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:000000bl. Läst 4.7.2016.

Hänvisning till ett TV- och radioprogram

Programmets namn. Sändningsdatum. Kanal. Redaktör.

Astrid – en berättelse. 13.12.2015. SVT. Kristina Lindström.

Hänvisning till en intervju

Den intervjuade personens namn. Yrke. Företag. Datum då intervjun gjordes.

Lindberg, Hilda. Lärare. Upphovsrättsskolan. Intervjuats 1.6.2016.

Hänvisning till en blogg

Bloggarens namn. Inläggets rubrik. Datum. Datum då sidan lästes. Webbadress.

Lundin, Sara. Så ska vi lära fler om upphovsrätt. Bloggartikel 5.10.2018. Läst 19.10.2018.
Finns på: http://saralundin/2018/10/sa-ska-vi-lara-fler-om-upphovsratt/

Hänvisningar till inlägg i diskussionsforum och sociala medier

Författare. Datum då inlägget skrevs. Det sociala mediets eller forumets namn. Webbadress.

PRV. @PRV. 18.10.2016. Twitter. https://twitter.com/PRV/status/788312134040051712

OBS! Om man kan använda inlägg i sociala medier och diskussionsforum beror på användningsvillkoren för tjänsten.