Citat ur källor

 1. Du får skriva om andras texter med egna ord (referat), eller ta direkta citat ur texter.

  När du refererar ska textens innehåll förbli samma som i originaltexten: du får inte ändra budskapet eller tonen.

 1. Referat

  Att referera är att återge ett innehåll från någon annans text med egna ord. När du refererar är det viktigt att verkligen förstå texten, alltså att hitta det huvudsakliga budskapet.

  Svensson säger att plagiat är olagligt.

  Enligt Svensson är plagiat olagligt.

  När du refererar får du inte värdera originaltexten. Värderande verb kan vara exempelvis påstår eller tror. Ibland är det nödvändigt att uttrycka sin egen inställning till innehållet i texten. Du kan då kommentera textens innehåll i vad som kallas kommenterande referat.

  Svensson tror [men vet inte med säkerhet] att plagiat är olagligt.

 1. Citat

  Ett citat är en ordagrann återgivning av originaltexten. Citat markeras med citationstecken och ibland även genom kursivering av den citerade texten. Citat är korta och ska bara användas om det är nödvändigt för att läsaren ska förstå den ursprungliga texten.

  Svensson säger: ”Plagiat är olagligt.”

  ”Plagiat är olagligt”, säger Svensson.

  Du får citera ur offentliggjorda verk så länge det handlar om en begränsad del och om citatet fyller en verklig funktion för eller förtydligar den egna texten. Citat får inte göras ur fotografier eller konstverk utan tillstånd från upphovspersonen.

 1. Plagiat

  Om du använder en annan persons text utan att nämna källan eller påstår att en annan persons text är din egen är det fråga om olovlig kopiering eller olovligt citat. Det kallas plagiat.

Komma ihåg att nämna namnen på upphovspersoner och nämna de källor som används.