Information om upphovsrätt på webben

 

OM UPPHOVSRÄTT

PRV om upphovsrätt

På PRV.se hittar du en hel del information om upphovsrätt. Allt från filmer om upphovsrätt, aktuella upphovsrättsfrågor och vad som gäller vid intrång i upphovsrätt.

PRV Skolan om upphovsrätt

Här hittar du även PRV Skolan om upphovsrätt som är en film om vad upphovsrätt är och hur upphovsrätten fungerar.

Streamalagligt.se

Streamalagligt.se är PRV:s portal till lagliga streamingtjänster inom musik, film, tv, e-böcker, datorspel och olika sportevenemang. Streamalagligt.se fylls löpande på med ännu fler lagliga streamingtjänster, både betaltjänster och gratistjänster.

Skolverket om upphovsrätt

På Skolverket hittar du ett stödmaterial om användningen av olika typer av upphovsrättsligt skyddade verk i undervisningen. Ange sökord ”upphovsrätt”.

Statens Medieråd om upphovsrätt

På Statens Medieråd hittar du både skriftligt material om upphovsrätt och olika poddavsnitt med rättsfall som handlar om upphovsrätt. (Scrolla ner i texten.)

Riksdagen.se

Här hittar du länk till upphovsrättslagen.

 

UPPHOVSRÄTTSORGANISATIONER I SVERIGE

Sami

Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation, ger tillstånd för användning, inspelning och offentligt framförande av inspelad musik där artister, sångare och musiker förekommer. Sami är en av de musikorganisationer som står bakom MiM-licensen (Musik i Media) för skolan. Med en MiM-licens har skolan ett tillstånd som täcker alla rättigheter som Stim/ncb och Ifpi/Sami representerar vad gäller intern kopiering och streaming av musik på skolan. Det betyder att lärare och elever får använda kommersiellt utgiven musik i ljud- och bildproduktion, på skolans webbplats och möjlighet att lagra den digitalt på skolans datorer.

Här hittar du information om skolornas licensavtal för musik (MiM).

Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access – Gemensam upphovsrättsorganisation för organisationer som företräder upphovspersoner, förläggare och utgivare på text-, bild- och notområdet. Erbjuder ett kopieringsavtal för skolor (skolkopieringavtalet) och även kopieringsavtal för högskolor (högskoleavtalet). Bonus Copyright Access erbjuder också en arbetsplatslicens för intern kopiering inom företag, myndigheter och organisationer.

Här hittar du information om grundskolornas skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Bildupphovsrätt i Sverige

En upphovsrättsorganisation för bildupphovspersoner på det visuella området, exempelvis konstnärer, fotografer och illustratörer. Bildupphovsrätt bevakar olika bildupphovspersoners rättigheter och ger tillstånd för användningen av bildkonstverk i olika sammanhang.

Alis

Administration av Litterära Rättigheter i Sverige – Upphovsrättsorganisation för författare, översättare, journalister, manusförfattare och läromedelsförfattare. ALIS ger tillstånd för olika typer av användningar av litterära verk och andra textverk.

Stim

Svenska Tonsättare Internationella Musikbyrå – Bevakar tonsättares, textförfattares, arrangörers och musikförläggares intressen och ger tillstånd för offentligt framförande av musik och inspelning av musik (genom ncb). Stim är en av de musikorganisationer som står bakom MiM-licensen (Musik i Media) för skolan. Med en MiM-licens har skolan ett tillstånd som täcker alla rättigheter som Stim/ncb och Ifpi/Sami representerar vad gäller intern kopiering och streaming av musik på skolan. Det betyder att lärare och elever får använda kommersiellt utgiven musik i ljud- och bildproduktion, på skolans webbplats och möjlighet att lagra den digitalt på skolans datorer.

Här hittar du information om skolornas licensavtal för musik (MiM).

Copyswede

Copyswede – Är en kollektiv förvaltningsorganisation som ger tillstånd till vidareanvändning av tv- och radioprogram i olika medier. Copyswede har även hand om det svenska systemet för privatkopieringsersättning. Copyswede har också tecknat avtal med Utbildningsradion (UR) om villkoren för skolornas nyttjande av program från UR och UR Skola och erbjuder även ett skolbandningsavtal som gör innehåll från SVT, SR och TV4 tillgängligt för användning i undervisningen. Arbete pågår för att kunna erbjuda en mer modern licens för användning av tv- och radioprogram i skolan.

Ifpi

Internationella Fonogramproducenternas Intresseförening – Ifpi Sverige företräder skivbolagen både i Sverige och i övriga världen genom att ge tillstånd för användning av inspelad musik och bevaka skivbolagens övriga rättigheter. Ifpi är en av de musikorganisationer som står bakom MiM-licensen (Musik i Media) för skolan. Med en MiM-licens har skolan ett tillstånd som täcker alla rättigheter som Stim/ncb och Ifpi/Sami representerar vad gäller intern kopiering och streaming av musik på skolan. Det betyder att lärare och elever får använda kommersiellt utgiven musik i ljud- och bildproduktion, på skolans webbplats och möjlighet att lagra den digitalt på skolans datorer.

Här hittar du information om skolornas licensavtal för musik (MiM).