Fotografering

Fotografen har upphovsrätt – inte personerna på bilden.

Man får fotografera på allmänna platser. Det gäller även på privat område, om inte markens ägare har förbjudit det.

icon_pdf

ladda minneslistan