Yleistä

Kopiraittilan koulu on Kopiosto ry:n ylläpitämä palvelu, joka on käytettävissä osana Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämää Kopiraitti.fi –palvelua. Verkkopalvelun käyttäjän tulee palvelua käyttäessään noudattaa näitä käyttöehtoja sekä tekijänoikeuslakia.

Palveluntuottajalla tarkoitetaan jäljempänä Kopiosto ry:tä.

Palvelulla tarkoitetaan jäljempänä Kopiraittilan koulua ja sen sisältämää kokonaisuutta sekä yksittäisiä aineistoja, jotka sijaitsevat kopiraittila.wpengine.com –verkkosivustolla tai ovat osa Kopiraittilan koulu –palvelua.

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Palvelu sisältö ja sen osat ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palveluntuottajalla on tekijänoikeudet Palvelun sisältöön ja sen osiin.

Palvelu on tarkoitettu:
ei-kaupalliseen opetuskäyttöön tai
käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön

Aineistoa on lupa näyttää tai esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin vain opetustoiminnan yhteydessä. Käyttäjällä on lupa tulostaa aineistoa opetustoiminnan yhteydessä tai yksityistä käyttöä varten.  Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen ja muissa kuin näiden käyttöehtojen sallimissa käyttöyhteyksissä sekä aineiston luovuttaminen kolmannelle on sallittua vain Palveluntuottajan erillisellä luvalla.

Kopiraittilan koulu -palvelun tai sen yksittäisen sivun liittämiseksi osaksi jotain toista Internet-sivustoa tai tietokantojen tuottamiseksi on pyydettävä etukäteen Kopiosto ry:n lupa.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Palveluntuottajan vastuunrajoitus

Kopiraittilan koulu -verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä Palvelulle tai sen toimivuudelle anneta mitään takuuta. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka voi johtua Palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai sen sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei myöskään vastaa Palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntuottaja ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin Palveluntuottajan sivuilta on linkkiyhteys.

Palvelun toimintojen muuttaminen tai palvelun lopettaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen koska tahansa.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.