EGET ARBETE, EGNA RÄTTIGHETER

Upphovspersonen bestämmer hur hans eller hennes verk får användas.