ANVÄNDNING AV BILDKONSTVERK I UNDERVISNINGEN

 1. VISNING AV BILDER I UNDERVISNINGEN 

  Du får visa bilder av konstverk ur konstböcker och andra publikationer på lektioner.

 1. ANVÄNDNING AV BILDER I ETT EGET ARBETE

  Du kan använda:

  a) Bilder som du själv tagit eller gjort (ritat, målat etc.)

  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  Med upphovspersonens tillstånd

  Du kan be upphovspersonen om tillstånd att få använda bilderna.

  Med skolans skolkopieringsavtal

  Du får kopiera och skanna ur böcker enligt 15/15-regeln och kopiera från nätet motsvarande 15 A4-sidor till projektarbeten i skolan. Du får enbart dela materialet i undervisningsgrupp inom skolan. Kom ihåg att nämna upphovspersonen i ditt arbete.

  Med CC-licens

  Licenssymbolen berättar vad du får göra. CC-licenssymbolerna och upphovspersonens namn ska nämnas bredvid bilden.

  Upphovsrättsfria bilder

  Bilder där skyddstiden inte längre gäller får användas fritt.

 1. BEARBETNING AV BILDER

  Behandling, beskärning och animering av bilder är bearbetning. För att bearbeta en bild behövs upphovspersonens tillstånd. Respektera alltid upphovspersonens ideella rätt.

  Du kan bearbeta bilder:

  Med upphovspersonens tillstånd

  Du kan be upphovspersonen om tillstånd att få bearbeta bilderna.

  Med CC-licens

  Licenssymbolerna visar om bearbetning är tillåtet.

  Upphovsrättsfria bilder

  Bilder där skyddstiden inte längre gäller får bearbetas fritt.

 1. ATT MÅLA/RITA AV ETT KONSTVERK

  Du får använda ett konstverk som inspiration för ditt eget arbete. Upphovsrätten skyddar inte idéer. Du kan använda idén, handlingen eller innehållet i en annan persons verk på ett nytt, kreativt och originellt sätt.

  För att måla eller rita av ett konstverk helt och hållet (kopiera) behöver du upphovspersonens tillstånd, om du inte gör det för ditt privata bruk.

 1. FOTOGRAFERA/FILMA KONSTVERK OCH ATT ANVÄNDA BILDERNA

  Du får fotografera eller filma permanenta konstverk på allmänna platser och använda bilderna så länge du inte använder dem i digital form. Om du fotograferar eller filmar på privat mark kan platsens ägare ha förbjudit fotografering och filmning. Du måste exempelvis be tillstånd i förväg hos många museer för att få fotografera eller filma deras tavlor och konstverk.

Kom ihåg att nämna upphovsmännen till de bilder och de verk som du har använt.
Ange även källan!