STRATEGIER FÖR INFORMATIONSSÖKNING OCH ANVÄNDNING AV SÖKMOTORER

ANVÄNDNING AV SÖKMOTORER

Du bör också lära dig att använda olika databaser eftersom de innehåller stora mängder hänvisningar och dokument som anknyter till ett visst ämnesområde. Databasen LIBRIS innehåller exempelvis inhemska artiklar om olika ämnen, vilket gör den mycket användbar vid informationssökning.

ANVÄNDNING AV DATABASER

Du bör också lära dig att använda olika databaser eftersom de innehåller stora mängder hänvisningar och dokument som anknyter till ett visst ämnesområde. Databasen ARTO innehåller exempelvis inhemska artiklar om olika ämnen, vilket gör den mycket användbar vid informationssökning.

Förutom internet bör man också använda faktaböcker, såsom handböcker och guider. Du bör därför bekanta dig med bibliotekets klassificeringssystem och öva på att hitta böcker i bibliotekets database.

UTVÄRDERING OCH FILTERING AV SÖKRESULTATEN

Till effektiv informationssökning hör även utvärdering och filtrering av sökresultaten, exempelvis att skilja kommersiella och ideologiska träffar från faktabaserade. Wikipedia bör inte användas som källa som sådan, men är ofta användbar när man ska hitta källor och olika perspektiv om man kan läsa Wikipedia-artikelns historia och bakgrundsinformation.

Förutom internet bör man också använda faktaböcker, som handböcker och guider. Lär känna bibliotekets klassificeringssystem och öva på att hitta böcker i bibliotekets databas.