Referat, det vill säga indirekta citat

Att referera är att återge ett innehåll med egna ord. När man refererar är det viktigt att verkligen förstå texten, alltså att hitta dess huvudsakliga budskap och de argument som stöder detta.

Mäkinen säger att plagiat är olagligt.

Enligt Mäkinen är plagiat olagligt.

När man refererar får man inte värdera originaltexten. Värderande verb kan vara exempelvis påstår eller tror. Ibland är det nödvändigt att uttrycka sin egen inställning till innehållet i texten. Man kan då kommentera textens innehåll i vad som kallas kommenterande referat.

Mäkinen tror [men vet inte med säkerhet] att plagiat är olagligt.