Kritisk läsning

 1. ÖGNANDE LÄSNINGEN

  När du hittar en lämplig källa – bok, artikel eller webbplats – ögna först igenom den: Vad berättar titeln eller huvudrubriken om ämnet? Vad säger kapitel- eller underrubrikerna? Läs sammanfattningen, om det finns en sådan. Leta efter information om författaren och hens förhållande till frågan (expert på ämnet, entusiast, lekman, journalist etc.). Finns det illustrationer eller diagram som gör texten lättare att förstå? Ögna också igenom källförteckningen: Har författaren tidigare skrivit texter om samma ämne? Baserar sig texten bara på några få källor eller har författaren använt många olika källor?

 1. FÖRDJUPA LÄSNINGEN

  Om källan verkar användbar, fördjupa läsningen för att skapa en större förståelse för ämnet. Plocka ut de centrala begreppen och skapa en begreppskarta genom att fundera på vilken relation begreppen har till varandra. Kontrollera definitionerna av de centrala begreppen. Framför författaren påståenden om de frågor hen tar upp? Om det finns påståenden, kontrollera motiveringarna i källorna och anteckna dem med hjälp av exempelvis för och emot-tekniken.

 1. KRITISK LÄSNING

  Läs också texten kritiskt, särskilt om du vet att ämnet väcker diskussion och att det finns många olika åsikter om det. Kontrollera vilken målgruppen för källtexten är och var den publicerats. På så sätt får du grepp om bakgrunden till texten och kan se sambandet mellan den och innehållet eller påståendena. En kritisk läsare kan exempelvis ställa följande frågor:

  – Vilket är textens kärnbudskap? Vem är upphovsmannen och vilken är den avsedda målgruppen? Är textens huvudsakliga mål att underhålla, informera, påverka, sälja eller instruera? Hur stöder textens egenskaper (metoder) det huvudsakliga målet? Var är texten publicerad? Vilken sorts publikation är det fråga om (faktaorienterad, underhållande, kommersiell etc.)?

  – Försök skilja information från åsikter och fakta från fiktion. Dessa blandas ofta medvetet ihop, så läs noggrant HUR författaren skriver om ämnet. Var särskilt uppmärksam på ordvalen, perspektivet, rubrikerna och användningen av bilder.

  – Vad berättas i texten och vad berättas inte? Vilken information saknas och varför har den lämnats bort? Var kan du hitta kompletterande information?