Lärarutbildning

DIPLOM

Skriv ditt namn här

har avlagt provet i grundläggande upphovsrättskompetens.

 

Kunskap om upphovsrätten

Förmåga att använda verk

Informationssökningskompetens

Slutprov

Poäng

0

0

0

0

Datum

0

0

0

0

datum