Årskurs 9

icon_pdf Undervisnings­tips

icon_pdf Källhänvisningar

icon_pdf Diplom

icon_pdfMinneslista 1:
Minneslista för projektarbeten

icon_pdf Minneslista 2:
Fotografering

icon_pdf Minneslista 3:
Minneslista för videoprojekt

icon_pdf Minneslista 4:
Eget arbete, egna rättigheter

icon_pdf Minneslista 5:
Upphovsrätten, internet och social media

icon_pdf Minneslista 6:
Kopiering för privat bruk